UITGEWERS

Die boeke wat op hierdie bladsye geresenseer word, kan by die volgende adresse bekom word:

Queillerie-Uitgewers
Posbus 616
Groenpunt
KAAPSTAD
8051

e-pos: queiller@queillerie.com (skryf sommer nou)

telefoon: 021 406 3326

faks: 021 406 3111

* * *

Gatsak-gedigte
Posbus 547
Cradock
5880

e-pos: gatsak@eastcapenet.co.z a (skryf sommer nou)

telefoon: 083 2596793

* * *

J.P. van der Walt en Seun
Posbus 123
Pretoria
0001

e-pos: jpvdwalt@iafrica.com

telefoon: +27 (0)12 325 2100
Faks: 012 325 5498/012 324 4460

* * *

Kwela Boeke
Posbus 6525
Roggebaai
8012

e-pos: kwela@nbh.naspers.co.za

telefoon: +27 (0)21 4063191
faks: 021 406 3196

* * *

J.L. van Schaik Uitgewers
Posbus 12681
Hatfield
Pretoria
0028

telefoon: +27 (0)12 342 2765
faks: 012 43 3563

* * *

Perskor Uitgewers

Eerste vloer, Central Park
Eenheid C
16de Weg
MIDRAND
1685

tel.: 011 3153647
faks: 011 315 2757